Accountancy van hoog niveau

Naarmate een onderneming groter wordt of de financiële belangen toenemen, groeit ook de nadruk op de jaarrekening. Hierbij is zelfs  voor middelgrote en grote ondernemingen een controleverklaring van een accountant wettelijk verplicht gesteld.  

Ondanks deze toegenomen belangen en wettelijke verplichtingen kijken onze accountants en specialisten altijd verder dan de cijfers. Want welke conclusies zijn eruit te trekken? Wat zijn de kansen en bedreigingen? Waar liggen mogelijkheden? Ook dan weer blijkt de jarenlange ervaring van Kester & Partners Accountancy een voordeel te zijn. In  25 jaar hebben we veel ervaring opgedaan en zijn we meegegroeid met dit steeds complexere vakgebied. Er zijn diverse redenen om ook uw jaarrekening aan onze specialisten toe te vertrouwen. Twee daarvan noemen we in het bijzonder. 

Jaarrekening en samenstellingsverklaring

Uit uw administratie moet een jaarrekening worden samengesteld die aan de wettelijke regels voldoet. Onze accountants geven hierbij een samenstellingsverklaring af. Dit vormt een goed vertrekpunt om de nodige aangiftes te doen. Maar goede en heldere jaarcijfers kunnen ook een belangrijke rol spelen bij bijvoorbeeld financieringen of kredietaanvragen bij de bank. 

Kester & Partners Accountancy ondersteunt u graag in het hele traject, van administratie en jaarrekening tot en met advies. 

Wettelijk verplichte WTA-vergunning voor controleverklaring

Heeft u een middelgrote of grote onderneming? Dan schrijft de wet voor dat jaarlijks een accountantscontrole op de jaarrekening moet worden uitgevoerd. Dit moet gedaan worden door een accountantskantoor met een WTA-vergunning. Meer hierover vindt u onder WTA-vergunning.

Daarnaast neemt deze wettelijke verplichting niet weg dat wij geen toegevoegde waarde willen en kunnen leveren. Tijdens onze controlewerkzaamheden, brengen wij namelijk de administratieve organisatie, jaarrekening en fiscale positie in kaart en geven wij in een managementletter aan waar mogelijke kansen en bedreigingen liggen voor de onderneming. Hierbij maken we gebruik van de kennis die wij jarenlang hebben opgebouwd binnen ons controleteam met hoogwaardig opgeleide mensen. Daarnaast kunnen we steunen op een breed vergelijkingsmateriaal, aangezien wij met ons team 30 wettelijke en vrijwillige controle-opdrachten uitvoeren.